Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh
04 Jun 2020

Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh

Cùng tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh nhé. Xem trong tiếng Anh thì những từ ngữ này được miêu tả như thế nào .

Tổ chức kì thi thử IELTS tại Việt Úc tháng 10/2015
04 Sep 2015

Tổ chức kì thi thử IELTS tại Việt Úc tháng 10/2015

Tham gia kì thi thử IELTS tại Việt Úc tháng 10/2015bạn sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho bài thi thực tế, làm quen với định dạng bài thi, áp lực thời gian...để bạn yên tâm khi thi thực tế & kiểm tra được năng lực bản thân