Tiếng Anh Dự Bị Học Thuật

Tiếng Anh Dự Bị Học Thuật

Chương trình Dự bị Anh Ngữ Học Thuật bao gồm các cấp độ từ khởi đầu đến sơ cấp, giúp học viên nâng cao ngữ pháp, mở rộng vốn từ vựng, hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, đọc, viết, nói (bao gồm kỹ năng phát âm)