Tiếng Anh Dự Bị Học Thuật

Chi tiết

Chương trình Dự bị Anh Ngữ Học Thuật bao gồm các cấp độ từ khởi đầu đến sơ cấp, giúp học viên nâng cao ngữ pháp, mở rộng vốn từ vựng, hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, đọc, viết, nói (bao gồm kỹ năng phát âm). Những kỹ năng học thuật cơ bản được kết hợp giảng dạy xuyên suốt trong chương trình nhằm xây dựng nền tảng vững chắc trước khi chuyển tiếp sang chương trình Anh Ngữ Học Thuật và Luyện Thi IELTS.

Khóa học liên quan