Tiếng Anh Chuyên Ngành

Khóa Học Tiếng Anh Chuyên Ngành

Tiếng Anh chuyên ngành bao gồm các khóa học phát triển kĩ năng ngôn ngữ trong các chuyên ngành như Kinh tế, kĩ thuật, y học, du lịch, nghệ thuật, dịch vụ, …