Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

16 Jun 2020

Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Lấy ý tưởng từ cuốn sách nổi tiếng Bí mật tư duy triệu phú (Secrets of the Millionaire Mind) của T. Harv Eker, họa sỹ Lê Phương đã phát họa nên chân dung của hai nhân vật Giàu và Nghèo trong bộ tranh 17 tư duy khác biệt giữa người giàu và người nghèo dưới đây bằng những nét vẽ phóng khoáng, hài hước và châm biến.

Nhân vật người giàu được khắc họa trên lập trường tuy duy tích cực, còn nhân vật người nghèo luôn biểu hiện tiêu cực ở mọi vấn đề. VAS mời bạn xem dưới dạng song ngữ Anh – Việt để có cái nhìn toàn diện.

1. Rich people believe: ‘I create my life.’ Poor people believe: ‘Life happens to me.’

Người giàu: Tôi tạo ra cuộc đời tôi. Người nghèo: Cuộc sống toàn những việc bất ngờ xảy đến với tôi.

Người giàu: Tôi tạo ra cuộc đời tôi. Người nghèo: Cuộc sống toàn những việc bất ngờ xảy đến với tôi

2. Rich people play the money game to win. Poor people play the money game to not lose.

Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng. Người nghèo tham gia cuộc chơi tiền bạc chỉ để không bị thua.

Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng. Người nghèo tham gia cuộc chơi tiền bạc chỉ để không bị thua.

3. Rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich.

Người giàu quyết tâm làm giàu. Người nghèo muốn trở nên giàu có.

Người giàu quyết tâm làm giàu. Người nghèo muốn trở nên giàu có.

4. Rich people think big. Poor people think small.

Người giàu suy nghĩ lớn. Người nghèo suy nghĩ nhỏ.

5. Rich people focus on opportunities. Poor people focus on obstacles.

Người giàu tập trung vào các cơ hội. Người nghèo tập trung vào những khó khăn.

6. Rich people admire other rich and successful people. Poor people resent rich and successful people.

Người giàu ngưỡng mộ người thành công và giàu có khác. Người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có.

7. Rich people associate with positive, successful people. Poor people associate with negative or unsuccessful people.

Người giàu kết giao với người tích cực và thành công. Người nghèo giao du với người tiêu cực hoặc thất bại.

8. Rich people are willing to promote themselves and their value. Poor people think negatively about selling and promotion.

Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ. Người nghèo suy nghĩ tiêu cực về bán hàng, quảng bá.

9. Rich people are bigger than their problems. Poor people are smaller than their problems.

Người giàu đứng cao hơn những vấn đề của họ. Người nghèo nhỏ bé hơn những vấn đề của họ.

10. Rich people are excellent receivers. Poor people are poor receivers.

Người giàu rất biết đón nhận. Người nghèo không biết đón nhận.

11. Rich people choose to get paid based on results. Poor people choose to get paid based on time.

Người giàu chọn được trả công theo kết quả. Người nghèo chọn được trả công theo thời gian.

12. Rich people think ‘both’. Poor people think ‘either – or’.

Người giàu suy nghĩ “cả hai”. Người nghèo suy nghĩ “hoặc là – hoặc”.

13. Rich people focus on their net worth. Poor people focus on their working income.

Người giàu chú trọng vào tổng tài sản. Người nghèo chú trọng vào thu nhập từ làm việc.

14. Rich people manage their money well. Poor people mismanage their money well.

Người giàu quản lý tốt tiền của họ. Người nghèo không biết quản lý tốt tiền của họ.

15. Rich people have their money work hard for them. Poor people work hard for their money.

Người giàu bắt tiền của họ làm việc chăm chỉ. Người nghèo làm việc chăm chỉ vì tiền của họ.

16. Rich people act in spite of fear. Poor people let fear stop them.

Người giàu hành động bất chấp sợ hãi. Người nghèo để nỗi sợ hãi ngăn cản họ.

17. Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know.

Người giàu luôn học hỏi và phát triển. Người nghèo nghĩ họ đã biết hết.

Bạn có ước mơ làm giàu không? Bạn nhận thấy ý tưởng của tác giả T. Harv Eker như thế nào? Hãy cùng thảo luận dưới bài viết này.

 

Đăng ký