Quy trình theo học

Quy trình theo học


QUY trình đăng ký học

 

Để tối đa hóa cơ hội học tập và chất lượng của chương trình đào tạo, TVV nắm kĩ các quy định cần thiết để giải thích rõ ràng cho Học Viên (HV) đảm bảo thông tin đầy đủ trước khi quyết định đăng ký học tại VAS.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

1.Để đảm bảo chất lượng học tập, HV mới phải được tư vấn và thi xếp lớp trước khi đóng học phí .

TVV ghi giấy hẹn Test và hẹn giờ cho HV đến Test trình độ đúng giờ.

Giấy hẹn được thể hiện như sau: 

2. Học viên sẽ được kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào với 2 kỹ năng như sau: 

  • Kỹ năng viết ( Written Test)
  • Vấn đáp ( Oral Test)

Nếu Học viên thi IELTS chính khóa, sẽ phải thi 4 kĩ năng trong đề thi Quốc tế ( Nghe – Nói – Đọc – Viết)