Lịch khai giảng

Khai giảng lớp Tiếng anh giao tiếp thương mại

Khai giảng lớp Tiếng anh giao tiếp thương mại

16 Sep 2015

Chương trình học tiếng anh giao tiếp thương mại sẽ giúp học viên học tiếng anh thông qua các tình huống làm việc điển hình hàng ngày, ví dụ như khi tiếp khách, nói chuyện điện thoại, họp – trao đổi trực tiếp