Khóa Học Tiếng Anh Theo Yêu Cầu

Chi tiết

Với quý khách hàng có nhu cầu đào tạo Tiếng Anh cho nhân viên hay người thân của mình mà các lớp học chung của chúng tôi không đáp ứng được. Chúng tôi sẵn lòng thiết kế các chương trình học riêng biệt nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của quý khách hàng về nội dung chương trình học và thời gian học.

Các bước thực hiện của chúng tôi:

- Xác định nhu cầu của khách hàng

- Gửi thư chào giá

- Khách hàng đồng ý với thư chào của VietUc, khách đến kiểm tra trình độ hoặc chúng tôi đến doanh nghiệp của quý khách -> giáo viên của chúng tôi sẽ tư vấn chương trình học phù hợp -> Quý khách xác nhận đồng ý chương trình học.

- Nhân viên VietUc gửi hợp đồng cho khách hàng ký -> Khách hàng chuyển học phí cho VietUc.

- Giáo viên VietUc thiết kế chương trình học cụ thể

- Khóa học bắt đầu

- Nhân viên của chúng tôi điểm danh hàng ngày, hàng tháng giáo viên của chúng tôi sẽ gửi báo cáo tiến độ học tập đến quý khách hàng.

Khóa học liên quan