Khóa Học Tiếng Anh Chuyên Ngành

Chi tiết

- Giới thiệu khóa học

Tiếng Anh chuyên ngành bao gồm các khóa học phát triển kĩ năng ngôn ngữ trong các chuyên ngành như Kinh tế, kĩ thuật, y học, du lịch, nghệ thuật, dịch vụ, …

Các khóa học tiếng Anh chuyên ngành tại VietUc được thiết kế cho các đối tượng học viên muốn phát triển kĩ năng tiếng Anh phục vụ cho các chuyên ngành cụ thể.

- Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được trang bị các kĩ năng tiếng Anh trong các chuyên ngành cụ thể để thành công trong công việc và học tập.

-  Cấu trúc khóa học

Các khóa học tiếng Anh chuyên ngành tại VietUc được thiết kế linh động, dành cho các nhóm học viên đăng ký cùng chuyên ngành.

Khóa học liên quan