Khóa Học Luyện Thi TOEFL

Chi tiết

-  TOEFL ( Test of English as a Foreign Language) là kỳ thi trắc nghiệm Anh ngữ có hình thức thi chọn câu trả lời đúng trong số các câu trả lời được đưa ra. Bài thi được chia ra làm 4 phần gồm 140 câu hỏi: nghe hiểu (35 phút), cấu trúc và bài viết (25 phút), đọc hiểu (55 phút).
-  Trong TOEFL iBT không có khái niệm thi trượt hoặc đậu. Các trường đều có điểm chuẩn nhập học riêng của mình. Mỗi kỹ năng được tính theo thang điểm 30, do đó tổng thang điểm cuối cùng là 120. Nói chung, điểm TOEFL iBT từ 80-100 sẽ đủ tiêu chuẩn học Đại học.
Chương trình luyện thi TOEFL của Việt - Úc được biên soạn một cách công phu nhằm trang bị nền tảng kiến thức vững chắc cho học viên đồng thời giúp học viên phát huy khả năng của mình một cách tốt nhất tại kỳ thi.
Đánh giá mức độ tiến bộ của học viên
-  Đối với các lớp kỹ năng nền tảng cho kỳ thi, học viên sẽ được đánh giá tiến bộ thông qua 3 bài kiểm tra viết, 1 bài kiểm tra nghe hiểu và 1 bài kiểm tra nói.
-  Đối với các lớp TOEFL iBT chính khoá, học viên sẽ làm hàng loạt câu hỏi thực hành và được đánh giá qua 1 kỳ thi thử cuối khóa học.
-  Trong suốt quá trình học, giáo viên sẽ thường xuyên  yêu cầu học viên làm bài tập ở nhà. Giáo viên sẽ sửa tất cả các bài làm của học viên để giúp học viên nắm rõ mức tiến bộ của mình.
Thi xếp lớp: Học viên sẽ được xếp vào cấp lớp phù hợp dựa vào kết quả kiểm tra kỹ năng Anh ngữ hoặc dựa trên kết quả các bài thi quốc tế.
Giáo trình dạy và học: Học viên sẽ được cung cấp giáo trình TOEFL phù hợp và cập nhật nhất.
Văn bằng: Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học của Việt – Úc và bảng điểm phục vụ cho mục đích xin việc tại các công ty đa quốc gia.

Khóa học liên quan